He nrik Holm Mgmt AB

 

 

"It's all about people"

Om Företaget

Henrik Holm Mgmt AB

 

Grundades 1998 av Henrik och Bodil Holm med inriktning på rådgivande verksamhet inom styrelseutveckling, ledning och ekonomistyrning.

 

Grundtanken bygger på en idé om "Rationellt beslutsfattande"

där framgångsrik verksamhet baseras på medvetna vägval i kombination med ett bra genomförande.

 

Baserat på en gedigen erfarenhet och en omfattande tjänsteportfölj hjälper vi våra uppdragsgivare att bli mer framgångsrika.

Copyright ® 2007 HolmManagement.se

 

  • Curriculum Vitae

 

Henrik Holm har drygt 20 års erfarenhet från den Nordiska IT-branschen. Med en speciell förmåga att samla och bygga framgångsrika team har han "gått hela vägen" från olika operativa roller inom försäljning och marknad till ledning i rollerna som VD och Styrelseordförande i det börsnoterade företaget ProAct IT Group AB (publ).

 

Baserat på erfarenhet från ett tiotal styrelseuppdrag, i både noterade som onoterade bolag, har Henrik utvecklat en effektiva metoder för styrelseutvärdering och strategisk planering..

 

Bodil Holm har drygt 20 års erfarenhet inom redovisning och ekonomistyrning på små och medelstora företag. Med yrkesbakgrund på både revisionsbyrå och bank har Bodil ett helhetsperspektiv på vad som ska till för att sköta hela det dagliga arbetet som krävs av en ekonomichef. Noggrannhet, effektivitet och tillgänglighet är några av Bodils uppskattade egenskaper.

 

 

 

Kontakta Henrik eller Bodil för en CV.

 

 

 

 

henrik@holmmanagement.se

 

bodil@holmmanagement.se